Dicot AB (publ): Dicot breddar testningen av läkemedelskandidaten LIB-01: genomför studier av för tidig utlösning

Pressmeddelande: Uppsala 5 februari 2021. Huvudfokus för potensläkemedel-utvecklaren Dicot har hittills legat på att studera effekten på erektionssvikt hos sin läkemedelskandidat LIB-01. I enlighet med företagets övergripande strategi breddas nu testningen. Därför har studier av för tidig utlösning startat ihop med Pelvipharm SAS, ett världsledande kontraktslaboratorium som har deltagit i preklinisk testning av flera välkända läkemedelskandidater inom detta område.

Dicots mål är att dess läkemedelskandidat LIB-01 (tidigare Libiguin) ska bli den ledande behandlingen mot erektionssvikt och för tidig utlösning. Hittills har forskningen kretsat mest kring erektionssvikt och det arbetet fortskrider i enlighet med bolagets utvecklingsplan. Nu utvidgas testningen genom att inkludera även för tidig utlösning för att kunna bedöma effekten av läkemedelskandidaten i djurmodeller som är relevanta för den indikationen.

Den första studien är redan påbörjad och syftar till att utvärdera effekten av LIB-01-behandling på utlösning i nedsövda råttor. Resultatet kommer att ligga till grund för nästa steg när bolaget går in i mer avancerade modeller där djurens beteende kommer studeras närmare. Resultatet förväntas offentliggöras senare under 2021.

Studierna genomförs i samarbete med Pelvipharm SAS, ett världsledande prekliniskt kontraktslaboratorium specialiserat på utvärdering av sexuella dysfunktioner som har samarbetat med flera stora läkemedelsbolag inom detta område.  

För tidig utlösning är en av de vanligaste formerna av sexuell dysfunktion. Epidemiologiska studier indikerar att 18-30% av alla män är belastade av för tidig utlösning, det vill säga ungefär var fjärde man. Den globala marknaden uppskattades 2018 till cirka 1,5 miljarder USD och förväntas växa ännu mer under de kommande åren. För närvarande finns det bara ett godkänt läkemedel för behandling av för tidig utlösning på marknaden och väldigt få kliniska prövningar med andra läkemedelskandidater pågår.

"För tidig utlösning får betraktas som relativt obearbetad marknad där det finns begränsad hjälp att få för alla de män och par som är drabbade. Om våra studier visar att LIB-01 ger en effektiv behandling kan vi både hjälpa de som lider av sjukdomstillståndet och samtidigt ta en betydande andel av världsmarknaden", säger Dicots vd Göran Beijer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Beijer, verkställande direktör

Telefon: +46 (0) 706 63 60 09

E-post: goran.beijer@dicot.se

Om Dicot

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 (tidigare Libiguin) vilket ska bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och för tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre effekt och långt färre biverkningar, jämfört med de som finns på marknaden. Idag lider minst 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till 50 miljarder SEK.

Utvecklingen sker i egen regi fram till och med fas 1-studier. Därefter är det Dicots intention att ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med större, etablerade läkemedelsföretag för att kunna introducera LIB-01 på världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 1800 aktieägare. För mer information se www.dicot.se