Dicot AB (publ): Dicot AB bokslutskommuniké 2020

Pressmeddelande: Uppsala, 24 februari 2021. Dicot ABs (publ) delårsrapport för januari - december 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.dicot.se.

Finansiell information fjärde kvartalet 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 (556) KSEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 4 188 KSEK (-3 530).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,10 (-0,22) SEK

Finansiell information januari - december 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 (631) KSEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -17 541 KSEK (-13 396).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,61 (-1,35) SEK

VD kommenterar

Utvecklingsplanen för året var ambitiös och jag kan nu konstatera att vi lyckats nå våra viktigaste mål och kunnat följa vår utvecklingsplan utan större förseningar. Året 2020 har dock präglats av den allt närvarande pandemin och naturligtvis har det påverkat oss på Dicot precis som alla andra i samhället.

DETTA ÅR HAR tveklöst varit annorlunda, men teamet här i Sverige har anpassat sig efter nya förhållnings- och arbetssätt och fungerat oklanderligt. Samarbetet med våra partners i Sydafrika, Frankrike och Indien har också fortsatt på ett mycket tillfredsställande sätt. Dicots partner Anthem Bioscience stängde förvisso ner sin verksamhet någon månad under våren och detta medförde tidstapp i arbetet. Även det inbegripet kan jag nu konstatera att vi lyckats nå våra viktigaste mål under 2020.

LÄKEMEDELSUTVECKLING är en omfattande och tidskrävande process som kräver kapital i flera omgångar och emissioner är vår viktigaste kapitaliseringsform. Under våren genomförde vi därför en företrädesemission och glädjande tecknades den till 326 procent.

MÅLET ÄR ATT vår läkemedelskandidat ska bli ett globalt registrerat preparat för en bättre behandling av erektionssvikt och för tidig utlösning, och visionen är att vara förstahandsvalet för 500 miljoner män runt om i världen. Men varje mål måste brytas ner i faser för att kunna realiseras.

VI ÄR NU i ett mycket spännande fas där vi växlar upp och ökar industrialiseringen av verksamheten. Under slutet på december inledde vi vårt toxikologiprogram som ligger till grund för vår kommande ansökan om kliniska studier på människa och under februari beslutade vi om breddning av testning av LIB-01 inom området för tidig utlösning.

JAG VILL OCKSÅ passa på att introducera vår nya ordförande Eva Sjökvist Saers som med sin långa och breda erfarenhet av styrelsearbete nu tar över ordförandeposten. (läs gärna mer om Eva på vår nylanserade hemsida). Jag vill avslutningsvis tacka alla aktieägare för ert fortsatta stöd och givetvis hälsa nya aktieägare varmt välkomna.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Beijer, CEO

Tel: +46 70-663 60 09

Email: goran.beijer@dicot.se

Jessica Roxhed, CFO

Tel: +46 70-394 94 98

Email: jessica.roxhed@dicot.se

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 (tidigare Libiguin) vilket ska bli ett potensmedel för att bättre behandla erektionssvikt och för tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre effekt och långt färre biverkningar, jämfört med de som finns på marknaden. Idag lider minst 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till 50 miljarder SEK.

Utvecklingen sker i egen regi fram till och med fas 1-studier. Därefter är det Dicots intention att ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med större, etablerade läkemedelsföretag för att kunna introducera LIB-01 på världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 1600 aktieägare. För mer information se www.dicot.se