Dicot AB (publ): BioStock: Dicots grundare Jarl Wikberg lämnar styrelsen

Det hela började med ett möte på en konferens i Sydafrika i början av 2000-talet. Mötet mellan professor Jarl Wikberg och den madagaskarianska professorn Philippe Rasoanaivo ledde till ett samarbete i syfte att utforska en folkmedicinsk behandling av erektionssvikt, vilket senare mynnade ut i grundandet av forskningsbolaget Dicot. Förra veckan meddelades att Wikberg av personliga skäl begärt att lämna sin stol i styrelsen, till förmån för den disputerade apotekaren Eva Sjökvist Saers.

Läs hela artikeln på biostock.se:

https://www.biostock.se/2020/12/dicots-grundare-jarl-wikberg-lamnar-styrelsen/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock - Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se