Dicot AB (publ): BioStock: Dicot stärker kassan inför det prekliniska upploppet

Uppsalabaserade Dicot närmar sig med stormsteg den kliniska delen i utvecklingsarbetet med läkemedelskandidaten LIB-01. Bolaget kunde nyligen presentera genombrottsresultat gällande kandidatens varaktighet och med de resultaten i ryggen genomförs nu en företrädesemission om 25,3 Mkr för att ta de sista viktiga prekliniska stegen.

Läs hela artikeln på biostock.se:
https://www.biostock.se/2021/09/dicot-starker-kassan-infor-det-prekliniska-upploppet/
Detta är ett pressmeddelande från BioStock - Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se