Dicot AB (publ): BioStock: Aktivt Dicot förbereder inför kliniska studier

Uppsalabaserade Dicot har inlett året med hög aktivitet i sitt utvecklingsprojekt. Bolaget inledde det toxikologiska programmet med potensläkemedlet LIB-01 i början av året och har även påbörjat studier i modeller på sjuka djur. Man har även påbörjat GMP-produktion av substansen inför kliniska fas I-studier som är tänkt att starta under 2022. BioStock har kontaktat bolagets vd Göran Beijer för att få veta mer.

Läs hela artikeln på biostock.se:

https://www.biostock.se/2021/03/aktivt-dicot-forbereder-infor-kliniska-studier/
Detta är ett pressmeddelande från BioStock - Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se