Delårsrapport för 1:a kvartalet, 3 månader i verksamhetsåret 2022-23

Företrädesemissionen genomfördes juni-juli Jonas Wærn tillträder som VD den 19 september Designarbete för IM4000 slutförtVerksamhetsårets första kvartal, 1 maj - 31 juli 2022 har genomförts i intensivt tempo. Bolagets kostnadsutveckling och resultat för första kvartalet är i linje med planerad nivå.Imsys har under juni nått ett viktigt mål för utvecklingsarbetet genom att slutföra kretsdesignen för mikroprocessorn IM4000. Hela kretslösningen finns nu tillgänglig för marknaden och kan utvärderas av potentiella kunder.

DELÅRSRAPPORT FÖR 1:A KVARTALET, 3 MÅNADER I VERKSAMHETSÅRET 2022-23

  • Företrädesemissionen genomfördes juni-juli
  • Jonas Wærn tillträder som VD den 19 september
  • Designarbete för IM4000 slutfört

Verksamhetsårets första kvartal, 1 maj - 31 juli 2022 har genomförts i intensivt tempo. Bolagets kostnadsutveckling och resultat för första kvartalet är i linje med planerad nivå.

Imsys har under juni nått ett viktigt mål för utvecklingsarbetet genom att slutföra kretsdesignen för mikroprocessorn IM4000. Hela kretslösningen finns nu tillgänglig för marknaden och kan utvärderas av potentiella kunder.

För verksamhetsårets första kvartal redovisar Imsys följande resultat:

  • Omsättning uppgick till 21 Tkr (61 Tkr)
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 2 916 Tkr (- 2 234 Tkr)
  • Investeringar i utvecklingsarbete uppgick till 9 665 Tkr (3 014 Tkr)
  • Bruttomarginalen på produktförsäljning uppgick till 68,2 % (67,8 %)
  • Resultat i kronor per aktie uppgick till - 0,14 (-0,16)

Denna information är sådan som Imsys AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning, MAR.

Informationen lämnades för offentliggörande den 14 september 2022 kl. 08:30 CET

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Stuart, Verkställande Direktör

magnus.stuart@imsystech.com +46 706 211 350

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Imsys-AB Delarsrapport KV-1 220914.pdf

KORT OM IMSYS

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-Bolag. Bolaget, som grundades 1981, utvecklar, designar och säljer en egenutvecklad flexibel mikroprocessor som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna inom artificiell intelligens (AI). Imsys kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar för lås och datorhallar, men även mobilkommunikation (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och applikationer som kräver massivt beräkningsarbete.

Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, 08-503 015 50 är bolagets Mentor.