DBP International AB: Slutligt utfall och registrering vid Bolagsverket av utnyttjade teckningsoptioner serie TO 2B

Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) ("DBP" eller ''Bolaget'') meddelar idag att slutligt utfall av utnyttjandet av teckningsoptioner TO2B blev  1 726 067 motsvarande cirka 21,25% av det totala antalet optioner, vilket tillför bolaget ca 829 tkr före emissionskostnader.

Registreringen vid Bolagsverket är nu genomförd och medför att antalet aktier ökar från 55 285 025 till 57 011 092 och aktiekapitalet ökar från 2 764 251.25 kr till 2 850 554.6 kr. För befintliga aktieägare uppgår utspädningen från utnyttjande av teckningsoptionerna till cirka 3.1 procent.