DBP International AB: Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO 2B är idag, den 24 mars 2022

Idag, den 24 mars 2022, är den sista dagen för handel för teckningsoptionerna av serie TO 2B ("Teckningsoptionerna") i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) ("DBP" eller "Bolaget"). Nyttjandeperioden pågår fram till och med den 28 mars 2022. Genom fullt nyttjande av teckningsoptionerna kan Bolaget tillföras som högst cirka 3,9 MSEK före emissionskostnader. Teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på Bolagets och Aqurat Fondkommissionens hemsidor.

Information om teckningsoptioner av serie TO 2B

Bolaget genomförde i april-maj 2021 en emission av units (B-aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner). Emissionen tecknades till cirka 122 procent. Totalt emitterades 8 121 927 teckningsoptioner av serie TO 2B som under nyttjandeperioden från den 25 februari 2022 till den 28 mars 2022 ger innehavaren möjlighet att teckna nya B-aktier till en kurs om 0,48 SEK per B-aktie. Genom inlösen av teckningsoptioner kan Bolaget totalt tillföras cirka 3,9 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsoptioner av serier TO 2B i sammandrag

Nyttjandeperiod: 25 februari - 28 mars 2022.

Teckningskurs: Varje teckningsoption av serie TO 2B ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget till en kurs om 0,48 SEK per ny B-aktie.

Emissionsvolym: Cirka 3,9 MSEK före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner: 24 mars 2022.

Teaser och anmälningssedel

Teaser och anmälningssedel finns tillgängliga från och med idag, den 25 februari 2022, på Bolagets (www.doublebp.com) och Aqurat Fondkommission (www.aqurat.se) respektive hemsidor. Även fullständiga villkor och mer information om nyttjandet av teckningsoptionerna går att ta del av på ovanstående hemsidor.

För mer information om nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO 2B, vänligen kontakta Aqurat Fondkommission på info@aqurat.seeller 08-684 05 800.