DBP International AB: Positivt besked efter internationella fasen (PCT) av patentansökan för användning av järnsuccinat

Double Bond Pharmaceutical AB (DBP) har i dag glädjen att meddela att deras patentansökan (PCT) avseende järnsuccinat (Inofer) för behandling av patienter med diagnosen hjärtsvikt med reducerad ejektionsfraktion (HFrEF) har fått ett positivt utlåtande av PCT-myndigheten. Ansökan går vidare till den nationella fasen i maj 2022.

De kliniska prövningarna genomförda av DBP påvisar att järnsuccinat (Inofer) markant och betydligt förbättrar järnupptag, järnmättnad samt järndepåer hos patienter med hjärtsvikt och järnbrist.

Inofer är ett prisvärt alternativ till den storsäljande produkten Ferinjekt (som - vilket namnet antyder - administreras intravenöst). År 2020 uppgick den globala nettoförsäljningen av Ferinjekt till 500 miljoner amerikanska dollar.

Mer om den kliniska studien kring järnsuccinat:

https://mb.cision.com/Main/12720/2972792/1151388.pdf,

https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=106484

Mer om patentansökan för järnsuccinat:

https://mb.cision.com/Main/12720/2975075/1151997.pdf, 

https://mb.cision.com/Main/12720/3240619/1337717.pdf