DBP International AB: Nyemissionen registrerad

Emissionen med teckningsperioden 30/4 - 14/5 2021 har registrerats av Bolagsverket den 17 juni 2021. I och med att emissionen registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade units (BTU) att avregistreras och ersättas med nya B-aktier och teckningsoptioner. Sista dag för handel med BTU på Spotlight Stock Market är den 23 juni 2021. Ägare av BTU kommer därefter att erhålla B-aktier och teckningsoptioner.

Antalet registrerade aktier ökade i emissionen med 8 121 927 aktier till 51 438 871 stycken. Aktiekapitalet ökade samtidigt med 406 096,35 kronor till 2 571 943,55 kronor.

Antalet registrerade teckningsoptioner uppgår till 8 121 927 stycken som vid full konvertering till aktier kan komma att öka antalet B-aktier med ytterligare 8 121 927 stycken. Teckningsoptionerna kommer att handlas på Spotlight Stock Market under perioden 28 juni 2021 - 16 mars 2022.