DBP International AB: klinisk batch av SI-053 har tillverkats för kommande kliniska prövning fas 1

Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) ("DBP") tar ett steg närmare starten av den kliniska fas 1 prövningen av sin frontlinjeprodukt SI-053 hos patienter med glioblastom - batch av SI-053 har tillverkats för kommande kliniska prövning fas 1 av EU GMP certifierad tillverkare.

Detta material kommer att användas i kommande kliniska prövning fas 1 som är en öppen dosöknings- och dosutvidgningsstudie för att uppskatta maximal tolererad dos (MTD), identifiera dosbegränsande toxiciteter (DLT) och rekommenderad fas 2-dos (RP2D) av SI-053.

"Detta är ännu en viktig del av produktutvecklingen som betyder att vi kommer att tillgodose patienterna med en steril och säker produkt, enligt EU krav" - kommenterar Igor Lokot, VD för DBP.