DBP International AB: Halvårsrapport 2022

VD har ordet

Första halvåret av 2022 har präglats av rutinarbete med förberedelser för de kommande kliniska prövningarna av SI-053. Samtidigt lyckades vi nå vår viktigaste milstolpe hittills - ett positivt svar från den regulatoriska myndigheten i Tyskland (BfArM) har erhållits. Tyskland blev därmed det andra landet som beviljat DBP:s ansökan om att påbörja den kliniska prövningen.

Med varje nådd milstolpe kommer SI-053 ytterligare ett steg närmare de patienter som idag saknar en effektiv kemoterapibehandling. Den unika idén med intrakranial administration av SI-053 är nyckeln till en förväntat drastisk förlängning av överlevnaden hos hjärntumörpatienter och kommer på sikt att revolutionera standardbehandlingen av dessa patienter.

Alla detaljer kring utformningen av den kommande studien finns här:
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04967690

Med siktet inställt på att skapa och äga en produkt som sannolikt kan bli förstahandsbehandlingen för hjärntumörpatienter - en storsäljare i läkemedelsvärlden - ser vi nu ett behov av att utveckla bolaget finansiellt och affärsmässigt på ett sätt som ger oss möjlighet att utforska produktens potential fullt ut. Parallellt med de kommande kliniska studierna av SI-053 lägger vi därför allt större fokus på att hitta rätt vad gäller finansieringen av våra projekt. Under de senaste månaderna har vi därför återupptagit dialogen med alla våra tidigare potentiella partners samt påbörjat diskussioner med nya aktörer.

I samband med att SI-053 går ut i klinisk fas kommer vi att satsa mer tid och resurser på våra andra produkter vilket jag verkligen ser fram emot då vår främsta konkurrenskraft ligger inom forskning och utveckling, speciell inom området läkemedelstillförselsystem.

Som alltid svarar jag på samtliga frågor från våra investerare inom 24 timmar.

Nu blickar vi framåt!

Tack för förtroendet!

Igor Lokot,

verkställande direktör på Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)

FINANSIELL ÖVERSIKT ANDRA KVARTALET

2022-04-01 - 2022-06-30
Totala intäkter uppgick till 0,7 (0,2) MSEK
Rörelseresultatet uppgick till -2,6 (-6,0) MSEK
Periodens resultat uppgick till -2,6(-6,0) MSEK
Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,11)

FINANSIELL ÖVERSIKT FÖRSTA HALVÅRET

2022-01-01 - 2022-06-30
Totala intäkter uppgick till 1,2 (0,4) MSEK
Rörelseresultatet uppgick till -6,6 (-11,1) MSEK
Periodens resultat uppgick till -6,6 (-11,1) MSEK
Resultat per aktie uppgick till -0,10 (-0,21)