DBP International AB: ett nytt patent för SA-033 har beviljats i USA

 

Double Bond Pharmaceuticals andra patentansökan för en organspecifik administrering av hydrofilt lever cancerläkemedel som utgör grunden för BeloGal®-teknikplattformen har beviljats i USA. Patentgodkännandet ger skydd för behandlingsmetoden och utformningen av sammansättningen för företagets främsta produkt SA-033.
"Vi är mycket nöjda eftersom det är en viktig milstolpe i utvecklingen av vår balanserad produktledning", - kommenterar Igor Lokot, VD för DBP.
Mer om SA-033: SA-033 är den första läkemedelskandidaten som DBP har utvecklat med hjälp av sin innovativa drug-delivery-teknologi BeloGal®. Genom att den innovativa formuleringen styr doxorubicin till levern ökar koncentrationen av den aktiva substansen i det önskade målorganet vilket förbättrar effektiviteten och minskar de toxiska biverkningarna som är vanliga vid systemisk (helkropp-) cellgiftsbehandling.
Mer om BeloGal®: BeloGal® är DBPs innovativa drug-delivery plattform som styr läkemedel till det organ var läkemedel behöver verka. Video presentation: https://youtu.be/Hx_DwFyC5_c

Denna information är sådan som DBP är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-06-28 08:30 CET.