DAS Korea installerar sin första pilot som en del av onboarding med Enersize

Enersizes sydkoreanska partner DAS Korea har nyligen fått intensiv praktisk träning delvis på pilotanläggningen under ledning av Enersize tekniska direktör Bo Kuraa.

I juli 2021 undertecknade Enersize ett partnerskapsavtal med sydkoreanska Das Korea. I samband med detta initierade DAS Korea onboarding för att kvalitetssäkra sin förmåga att leverera energioptimering av industriell tryckluft. Nu har deras tekniker fått fältutbildning delvis på plats för att leverera sin första systemanalys och energioptimering vid en lokal fabrik.

"Det är ett viktigt steg för Enersize att se DAS Korea utveckla sin förmåga att leverera våra lösningar och SaaS-stöd på sin lokala marknad. Skalningsmodellen för Enersize bygger på ett internationellt ekosystem av partners och DAS Korea är ett bra bevis på den modellen i drift", säger Anders Sjögren, VD för Enersize, och fortsätter:

"Vi öppnar precis upp för nya partners att gå med eftersom vi nu känner oss säkra i att onboardingprocessen är väl testad och beprövad. På bara 90 dagar gör vi en ny partner redo för försäljning och att hjälpa till att rädda världen."

Parterna kommer nu att fortsätta att lägga till kundprojekt som en del av att utöka den sydkoreanska marknadens fotavtryck.

”Vi ser fram emot att utöka vår verksamhet med Enersize, säger ILHO.CHA, varumärkeschef för Enersize på DAS Korea. Vi ser ett växande intresse för energioptimering bland branschorganisationer och Enersizes lösningar erbjuder ett attraktivt sätt att spara energi”.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Anders Sjögren, VD
Telefon: +46 730 76 35 30
E-post: ir@enersize.com

Erik Sundqvist, CFO
Telefon: +46 720 92 83 62
E-post: erik.sundqvist@enersize.com

Om Enersize

Enersize utvecklar och levererar smart programvara, verktyg och tjänster för att möjliggöra energioptimering av industriella tryckluftssystem. Den industrispecifika kompetensen hos vår personal och våra lösningar har tillsammans med åtagandet att bli världsledande inom mjukvara för trycklufteffektivisering gjort Enersize till en erkänd ledare för kunder runt om i världen. Enersize är en sammanslagning av flera nordiska företag med erfarenhet från mer än 7000 kundprojekt.

Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS. 

För mer information https://enersize.com. 

Certified Adviser 
Mangold Fondkommission AB
E-post: ca@mangold.se
Telefon: +46 8 503 01 550

Bifogade filer

DAS Korea installerar sin första pilot som en del av onboarding med Enersize