Cyxone meddelar avslut av Rabeximod i Covid-19 Fas 2-studie, data kommer rapporteras i kvartal tre

Cyxone meddelar idag att den kliniska studie med Rabeximod i Covid-19 som bedrivits i Östeuropa under första och andra kvartalet 2021 kommer att avslutas då det visat sig att studien har tillräckligt många registrerade patienter.

Nyligen rapporterade Cyxone att patientrekryteringen för den kliniska studien som bedrivits i Covid-19-patienter i Östeuropa har varit utmanande eftersom antalet Covid-19-fall har avtagit, och att en försening i studien förutsågs. Cirka 90 patienter har hittills inkluderats i studien och efter att de statistiska grundförutsättningarna för studiestorlek på nytt har analyserats har det konkluderats att studien har tillräckligt många patienter för att genomföra en effektanalys av Rabeximod mot placebo. Resultaten från Cyxones Covid-19-studie kommer att rapporteras i tredje kvartalet 2021.

Efter att ha upptäckt att läkemedelskandidaten Rabeximod för behandling av reumatoid artrit (RA) kan utgöra en effektiv behandling av patienter med måttlig Covid-19, initierade Cyxone en klinisk fas 2-studie i januari 2021 i Östeuropa. Trots att förutsättningarna för patientrekrytering snabbt förändrades under våren 2021 har Cyxone lyckats kontraktera 21 kliniker i 5 länder och inkluderat cirka 90 patienter i studien.

I maj 2020 under början av Covid-19-pandemin började Cyxones kliniska studie att ta form. Med den begränsade mängd data som fanns tillgänglig vid den tidpunkten kom studien att utformas att inkludera 300 patienter. Efter en statistisk genomgång av expertis inom biostatistik kan det nu konkluderas att studien var överdimensionerad och att de 90 patienter som har inkluderats är tillräckligt för en analys baserat på det senaste kunskapsläget.

"Jag är väldigt glad att kunna rapportera att vi nu kan avsluta Fas 2-studien med Rabeximod i Covid-19 och påbörja dataanalys. Vi stod inför att annars behöva öppna upp nya kliniker i andra regioner där Covid-19-pandemin fortfarande härjar. Detta är en möjlighet men skulle kräva mer tid och resurser. Nu har vi förstått att en expansion av studien inte är nödvändig. Analysen från studien kommer att resultera i mycket viktig information som kommer att vara vägledande för den fortsatta utvecklingen av Rabeximod för behandling av ARDS som Covid-19 och andra virala infektioner i lungan bidrar till. Dessutom innebär detta att vi fortsatt kommer kunna rapportera resultatet från studien under slutet av tredje kvartalet", säger Tara Heitner, VD på Cyxone. "Med denna studie avslutad kommer vi att kunna rikta resurser till de pågående uppstartsaktiviteterna för vår studie av Rabeximod i RA och våra prekliniska aktiviteter med T20K".

Kontakt

Tara Heitner, VD
Tel: 070 781 88 08
E-post: tara.heitner@cyxone.com

Om Cyxone

Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar i immunsystemet såsom reumatoid artrit och multipel skleros såväl som för akuta respiratoriska sjukdomstillstånd som orsakats av virus. Rabeximod är en läkemedelskandidat i Fas 2 och utvärderas som behandling för reumatoid artrit och måttlig covid-19. T20K är en läkemedelskandidat i Fas 1 för behandling av multipel skleros. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, 08 503 015 50, ca@mangold.se.För mer information besök www.cyxone.com.