Cyxone har beslutat att ansöka om notering av bolagets aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista

Cyxone (publ.) meddelar idag att styrelsen har beslutat att ansöka om en notering av bolagets aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista. Bolaget avser att lämna in en noteringsansökan under första kvartalet 2022. Cyxone är för närvarande noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Cyxone utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar mot reumatoid artrit, multipel skleros och akuta respiratoriska sjukdomstillstånd som orsakats av virus. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidat, Rabeximod, är ett Fas 2-projekt som utvecklas för behandling av reumatoid artrit och måttlig covid-19. I Cyxones projektportfölj återfinns även T20K, en läkemedelskandidat i Fas 1 för behandling av multipel skleros. Cyxones aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market sedan juni 2016. En notering på Nasdaq Stockholms huvudlista förväntas ge ökad synlighet för Cyxone såväl nationellt som internationellt.

"Det är med stor entusiasm vi nu inleder förberedelserna inför en notering av Cyxones aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista, ett initiativ som utgör ett naturligt steg i företagets utveckling. Ett listbyte ökar våra möjligheter att bygga en ännu bredare och starkare aktieägarbas", kommenterar Cyxones vd, Tara Heitner.

Cyxone has utsett KMPG som rådgivare i samband med det planerade listbytet.

Kontakt

Tara Heitner, vd
Tel: 070 781 88 08
Email: tara.heitner@cyxone.com
Adelgatan 21
211 22 Malmö

Om Cyxone

Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar i immunsystemet såsom reumatoid artrit och multipel skleros såväl som för akuta respiratoriska sjukdomstillstånd som orsakats av virus. Rabeximod är en läkemedelskandidat i Fas 2 och utvärderas som behandling för reumatoid artrit och måttlig covid-19. T20K är en läkemedelskandidat i Fas 1 för behandling av multipel skleros. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, 08 503 015 50, ca@mangold.se.För mer information besök www.cyxone.com.