CYBER 1: CYBER1 – Fortsatt potential inom cybersäkerhet – Mangold Insight Analys

Mangold uppdaterar cybersäkerhetbolaget Cyber Security 1 ("CYBER1") efter andra kvartalet. CYBER1:s intäkter ökade med 19,7 procent under det andra kvartalet 2022 jämfört med samma period föregående år. Intäkterna var således 7,3 procent lägre än prognos för kvartalet. Bruttomarginalen blev lägre än väntat drivet av kostnader relaterat till kundanskaffning samt priskrig med konkurrenter inom det största dotterbolaget Drs. 

CYBER1:s teckningsoptioner av serie TO1 hade en teckningsgrad om cirka 86 procent, vilket innebär att bolaget tillförts cirka 3,1 miljoner euro före emissionskostnader. Vidare finansiering har även erhållits genom ett lån på 3,5 miljoner euro. Finansieringen ska bidra till fortsatt tillväxt och öppnar upp för att förvärva resterande 25 procent av CSSA och 50 procent av CSAD. Bolagen omsatte cirka 2,8 miljoner euro tillsammans under kvartalet och CSSA var EBITDA-lönsamt. CYBER1 har en exklusiv option att förvärva resterande delar av bolagen fram tills den sista september. Mangold ser positivt på eventuella fortsatta förvärv då de väntas vara lönsamhetshöjande och bidra till ytterligare tillväxt framgent. 

Mangold sänker riktkursen från 0,045 till 0,040 euro per aktie givet lägre tillväxt och lägre marginaler än väntat. Det motsvarar en uppsida om över 200 procent. Mangold bedömer fortsatt att CYBER1 kommer bli EBIT-lönsamt under 2023 och kommer växa i en hög takt framgent drivet av den underliggande marknadsefterfrågan och expansionen av affärsområdet Managed Services.