CYBER 1: CYBER1 – Cybersäkerhet till rabatt – Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar cybersäkerhetbolaget Cyber Security 1 "CYBER1" efter kvartalsrapport. CYBER1:s intäkter ökade med 21,5 procent under det första kvartalet 2022 jämfört med samma period föregående år och är därmed på god väg att uppnå försäljningsprognosen för 2022. EBIT-marginalen blev -6,6 procent för kvartalet vilket kan härledas till uppbyggnaden av Special Operations Centre (SOC) inom det nya affärsområdet Managed Services. CYBER1 har varit lönsamt under de fyra föregående kvartalen och Mangold bedömer att de kommer nå tillbaka till lönsamhet på helårsbasis 2023.

CYBER1 har anskaffat flertalet kunder inom det nya affärsområdet Managed Services. Uppbyggnaden av affärsområdet har inneburit högre operativa kostnader men väntas generera ökad försäljning och förbättrade marginaler framgent. 

Bolaget har genomfört en cybersäkerhetsturné i Afrika och Mellanöstern under våren vilket väntas bidra till ökad försäljning fortsättningsvis. CYBER1 har även tecknat ett nytt distributörsavtal med Picus Security, aktivt inom simulerade cyberangrepp vilket utökar bolaget erbjudande. Mangold väljer att sänka prognosen för bruttomarginalen under 2022 och 2023 givet den lägre marginalen under det första kvartalet. Förändringen påverkar inte värderingen nämnvärt vilket gör att vi upprepar riktkursen om 0,057 euro per aktie.