Cortus Energy och Höganäs har kommit överens om tilläggsavtal till huvudavtalet

Cortus Energy och Höganäs har tecknat ett tilläggsavtal till avtalet för leverans av syngas som ingicks i april 2017. Grunden för tilläggsavtalet är att anpassa samarbetet till dagens situation, och inte minst de stora förseningarna i starten av WoodRoll® -anläggningen som Cortus haft. Uppdateringarna omfattar bland annat en ny tidsplan, kostnadsfördelning och utökat markområde.

Vi tackar Höganäs för det fortsatta förtroendet för oss att komma igång med leverans av grön energigas och att på så sätt bidra till Höganäs ambitioner om att nå netto-noll klimatpåverkan”, säger Cortus grundare och vice VD, Rolf Ljunggren.

”Det är med stor glädje vi ser att vi har kommit i mål med förhandlingarna om nytt tilläggsavtal där Höganäs visar på långsiktighet och full support på vägen mot färdigställande”, säger Håkan Sigfridsson, Cortus Energy, VD

För ytterligare information avseende Cortus Energy, kontakta:

Håkan Sigfridsson, VD

Tel: +46 8 588 866 30

www.cortus.se

Om Cortus Energy

Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-teknologin som förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-teknologin kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transportapplikationer. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket gör att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestandan. Cortus Energy har idag två WoodRoll®-anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under uppstart 2022. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser

Bilaga