Cortus Energy får en order på ett engineeringuppdrag för tillverkning av grön diesel i Norge

Cortus har fått en order på 280 000 € för en engineeringstudie för en kommande anläggning för grön dieseltillverkning av det norska företaget Biojet AS. Uppdraget startar denna vecka och ska vara klart före halvårsskiftet. Anläggningen planeras ha en kapacitet om 750 ton biomassa per dygn. Detta innebär att flera parallella WoodRoll® behövs för att klara kapaciteten som är 20 gånger större än i Höganäs. Producerad syngas ska vidareförädlas i en serie efterföljande delprocesser.

Biojet AS är ett projektutvecklingsbolag som är hälftenägt av Esso Norge AS (ExxonMobile). Biojet har planer för fler liknande anläggningar i Norden och Baltikum. Biojet har det amerikanska engineeringbolaget Kellogg Brown & Root som sin partner för den kompletta anläggningen, från biomassa till grön diesel. Projektet är unikt i det tekniska utförandet och i sin storlek. Cortus förgasningsteknik kommer att jämföras med en syrgasbaserad förgasningsprocess.

”Vi är stolta att vår resurseffektiva förgasningsprocess får möjligheten i ett så spännande och viktigt projekt som Biojets tillverkning av grön diesel i Norge”, säger Rolf Ljunggren, grundare och vice VD i Cortus.

”Detta är första steget i en uppskalning av WoodRoll® som kan ge oss stora möjligheter”, säger Håkan Sigfridsson VD i Cortus.

”Genom engineeringsstudien kommer Biojet AS att verifiera och höja kvaliteten i projektunderlagen. Biojet är helt fokuserat på att nyttja teknologier med högsta möjliga energieffektivitet. Detta är grunden till avtalet med Cortus”, säger Lars F. Askheim, grundare och VD i Biojet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Håkan Sigfridsson, VD
Tel: +46 (0)8 588 866 30
www.cortus.se

Denna information är sådan information som Cortus Energy AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 mars 2022 kl. 08.20 CET.

Om Cortus Energy
Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs med planerad uppstart 2022.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Biojet AS är ett norskt bolag som identifierar geografiska områden som passar för produktion av biodrivmedel. Biojet är starkt fokuserat på optimalt utnyttjande av träbaserade råvaror för framställning av gröna drivmedel for att begränsa utsläpp av fossila klimatgaser så mycket som möjligt.   

Bilaga