Cortus AB överklagar Solna Tingsrätts dom avseende tvist med PE Teknik och Arkitektur AB

Cortus AB kommer att överklaga den dom som Solna tingsrätt meddelat angående Cortus tvist om obetalda fakturor från PE Teknik och Arkitektur AB. Cortus AB dömdes att betala de utestående fakturorna om 2 628 415 kr samt PEs rättegångskostnader om 3 354 903 kr, samt ränta. Fakturorna avsåg arbeten som inte utförts på ett fackmässigt sätt och som behövdes göras om av ABB. Ett överklagande ställt till Svea hovrätt kommer att ges in till Solna tingsrätt inom de närmsta dagarna. Överklagandefristen går ut den 11 april.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Håkan Sigfridsson, VD
Tel: +46 (0)8 588 866 30
www.cortus.se

Om Cortus Energy
Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs med planerad uppstart 2022.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Bilaga