Cortus AB får order på två förgasare i Tyskland från blueFLUX Energy AG och Holzner Druckbehalter GmbH

Cortus AB har fått två beställningar på konstruktion och processutrustning för två förgasare med brännare och gaskylare/pannor till de tyska företagen blueFLUX Energy och Holzner Druckbehalter. Dessa första två order har ett värde på cirka 6 MSEK och det fulla värdet av de två projekten är upp till 75 MSEK beroende på den slutliga leveransomfattningen.

Förgasarna kombineras med den patenterade blueFLUX hydrolysprocessen. Det är kundernas två första kommersiella projekt i Bayern, Tyskland. Ingenjörsarbeten påbörjas nu och förgasarna planeras att levereras under Q1 och Q2 2023. Det första ½ MW-projektet är för grön vätgas och det andra 6 MW för att ersätta naturgas i värmeugnar inom tegelindustrin med syntesgas (liknande Cortus projekt i Höganäs).

BlueFlux Energy har utvecklat en ny hydrolysteknik, för produktion av kol/char från organiska rester. För skalning och ett snabbt marknadsinträde samarbetar blueFLUX Energy nu med Cortus och införlivar WoodRoll®-förgasningsteknik i deras process. Med WoodRoll® förgasningsteknik har Cortus visat hur kol från pyrolys kan förgasas i vattenånga vid hög temperatur till en mycket ren syngas. Det är Cortus Energys unika teknologi som nu har hittat en ny tillämpning i blueFLUX Energys lösning.

Parterna planerar för ett utökat samarbete och förhandlar även om ett licensavtal för expansion och kommande projekt.

"Det är oerhört glädjande att blueFlux Energy och Holzner Druckbehalter har valt WoodRoll® och Cortus som deras förgasningspartner för deras första projekt och pipeline-linje framåt", säger Cortus Energys grundare Rolf Ljunggren.

"Cortus unika tekniska plattform ger oss affärsmöjligheter som tar verksamheten framåt och genererar intäkter redan i år", säger Cortus Energys vd Håkan Sigfridsson.

"WoodRoll® och Cortus är rätt val och kombination för våra vätgas- och energigasprojekt där WoodRoll®-prestandan gör stor skillnad", säger Hubert Kohler VD för blueFLUX Energy och ägare till Holzner Druckbehalter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Håkan Sigfridsson, VD
Tel: +46 (0)8 588 866 30
www.cortus.se

Denna information är sådan information som Cortus Energy AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 11 maj 2022 kl. 12.20 CET.

Om Cortus Energy

Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs med planerad uppstart 2022.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Om blueFLUX Energy AG

blueFLUX Energy AG är ett tyskt högteknologiskt företag för produktion av anläggningar som bearbetar organiska restprodukter från jordbruk, kommuner och industri effektivt och till konkurrenskraftiga kostnader till högkvalitativa energikällor som grön syntesgas, grönt väte, biokol, biometanol och biometan. BlueFLUX-tekniken utgår från organiska restmaterial med en torrsubstans på ca. 30 % Oavsett om det är avloppsslam från kommunala avloppsverk, flytande gödsel, hackade lastpallar eller mat- eller matavfall med rester från plastförpackningar – med hjälp av den patenterade processteknologin kan vilken typ av organisk rest som helst omvandlas till grön vätehaltig syntesgas.

Bilaga