Compare-IT Nordic AB: Ny företagsfilm via Spotlight

I samarbete med Spotlight har Compare-IT tagit fram en ny företagsfilm där bolaget förmedlar tillväxtresan men också teamet och personerna bakom.

Filmen har precis släppts på bolagets hemsida via Spotlight samt YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=smdeDYjwB8M

För ytterligare information:

Henrik Jarl

VD, Compare-IT Nordic AB

Telefon: 076762 13 46

E-post: henrik.jarl@compare-it.se

Om Compare-IT

Compare-IT är ett Proptech bolag inom digitalisering av fastigheter och boende. Grunden i bolagets erbjudande är styrsystemet Smart Homeline, där kompetens återfinns inom byggnadsautomation och lösningar för smarta hem. Bolaget verkar för bestående värden för fastighetsägaren, förvaltaren och boendeinnehavaren. Hela bolagets erbjudande, inklusive utveckling, tillverkning, försäljning och support sker utifrån huvudkontoret i Malmö.