Compare-IT Nordic AB: Ny bolagsanalys från Mangold Insight

En oberoende analys, gjord av Mangold Insight, ger rekommendationen "köp" på Compare-IT aktien.

Mangold ser positivt på att Compare-IT diversifierar sina intäktsströmmar genom förvärvet av OurLiving och kan erbjuda fler tjänster. Mangold väljer att exkludera ytterligare förvärv i prognoserna men ser möjligheten till förvärv som en god tilläggsoption.

Analysen i sin helhet: https://mb.cision.com/Main/20629/3548460/1565734.pdf

Henrik Jarl, VD Compare-IT kommenterar:

-"Vår strategi att ta en position som ett Proptech-bolag med SaaS i grunden bekräftas av Mangold Insights oberoende analys. Den pekar också på tillväxt för bolaget vilket är vår tydliga ambition framåt."

För ytterligare information:

Henrik Jarl

VD, Compare-IT Nordic AB

Telefon: 076762 13 46

E-post: henrik.jarl@compare-it.se

Om Compare-IT

Compare-IT är ett Proptech bolag inom digitalisering av fastigheter och boende. Grunden i bolagets erbjudande är styrsystemet Smart Homeline, där kompetens återfinns inom byggnadsautomation och lösningar för smarta hem. Bolaget verkar för bestående värden för fastighetsägaren, förvaltaren och boendeinnehavaren. Hela bolagets erbjudande, inklusive utveckling, tillverkning, försäljning och support sker utifrån huvudkontoret i Malmö.