Compare-IT Nordic AB: Ny affär med Peab Bostad

Compare-IT knyter en stor affär med Peab Bostad med ett totalt avtalsvärde på nästan 700 tkr. Peab använder OurLiving plattformen, inklusive det smarta hemmet, för sitt projekt BRF Vevaxeln i Trollhättan.

De båda bolagen har redan ett etablerat samarbete i Region Väst och detta utvidgas nu till projektet i Trollhättan med totalt 33 lägenheter som utrustas med smarta funktioner. Dessa tjänster integreras i OurLiving plattformen där Peab även väljer att inkludera bopärm och kommunikationsmodulen. Det totala avtalsvärdet är 681155 kr. Projektet och avtalet är villkorat med investeringsförbehåll och att fastigheten faktiskt uppförs och slutgiltigt beslut tas i slutet på 2022 eller i början på 2023.

Henrik Jarl, VD Compare-IT kommenterar:

-"Genom att utöka samarbetet med Peab Bostad så fyller vi de behov som finns i det fina projektet i Trollhättan. Att en så stor och viktig kund väljer att fortsätta och utvidga samarbetet känns såklart jättebra och visar att vi har rätt plattform som kan skalas upp med olika typer av funktioner där allt integreras i en och samma app. Nu ser vi fram emot att genomföra projektet med förhoppning om att utvidga samarbetet ännu mer och fortsatt med fokus på SaaS"

För ytterligare information:

Henrik Jarl

VD, Compare-IT Nordic AB

Telefon: 076762 13 46

E-post: henrik.jarl@compare-it.se

Om Compare-IT

Compare-IT är ett teknikbolag inom digitalisering av fastigheter och boende. Grunden i bolagets SaaS-erbjudande är en digital boendeplattform och app som används av bostadsutvecklare, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Plattformen och appen täcker en mängd olika tillämpningar som t.ex kommunikationsmodul, smarta hem, tillval, bopärm, ärendehantering och bokningsverktyg.

Om Peab Bostad

Peab är Nordens samhällsbyggare med 15 000 medarbetare och en omsättning på 61 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm.

Denna information är information som Compare-IT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2022 kl. 23.15