Compare-IT Nordic AB: Ingen överklagan av Skatteverkets beslut

Compare-IT kommer inte överklaga Skatteverkets beslut om återbetalning av omställningsstödet som erhållits under pandemin.

Detta trots att bolaget har uppfyllt alla kriterier under ansökningsperioden och fått pengarna utbetalda av myndigheten. Bolagets syn är att det är ytterst olyckligt att grunderna för själva ansökan har varit väldigt otydliga men också att Skatteverkets bedömning av pandemins effekter blir subjektiv och ensidig. Bolaget har noggrant värderat varje enskild ansökningsperiod och valde också att gå ifrån statliga stöd mitt under pandemin när man ansåg att bolaget återigen kunde bedriva en någorlunda normal verksamhet. Hela omställningsstödet är på 1 191 661 kr.

Bolaget menar att andra rättsfall visar att chanserna att få igenom en överklagan är små och istället väljer bolaget att helhjärtat fokusera på verksamheten för att driva tillväxt och aktieägarvärde.

För ytterligare information:

Henrik Jarl

VD, Compare-IT Nordic AB                                    

Telefon: 076 762 13 46                                         

E-post: henrik.jarl@compare-it.se

Leif Liljebrunn

Styrelseordförande, Compare-IT Nordic AB                                   

Telefon: 0708 458 052                                          

E-post: leif.liljebrunn@gmail.com

Om Compare-IT

Compare-IT är ett teknikbolag inom digitalisering av fastigheter och boende. Grunden i bolagets SaaS-erbjudande är en digital boendeplattform och app som används av bostadsutvecklare, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Plattformen och appen täcker en mängd olika tillämpningar som t.ex kommunikationsmodul, smarta hem, tillval, bopärm, ärendehantering och bokningsverktyg.

Denna information är information som Compare-IT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juni 2022 kl. 16:20