Compare-IT Nordic AB: Henrik Jarl anlitas som talare på Cleantech event

Compare-IT:s VD Henrik Jarl anlitas som talare på Cleantech Scandinavias event, "Cleantech Dealflow Webseries", den 5 april.

På eventet kommer Henrik att berätta om hur Compare-IT tillför värde till fastigheter och varför tillväxt och SaaS är viktiga delar för bolaget.

För ytterligare information:

Henrik Jarl

VD, Compare-IT Nordic AB

Telefon: 076762 13 46

E-post: henrik.jarl@compare-it.se

Om Compare-IT

Compare-IT är ett Proptech bolag inom digitalisering av fastigheter och boende. Grunden i bolagets erbjudande är styrsystemet Smart Homeline, där kompetens återfinns inom byggnadsautomation och lösningar för smarta hem. Bolaget verkar för bestående värden för fastighetsägaren, förvaltaren och boendeinnehavaren. Hela bolagets erbjudande, inklusive utveckling, tillverkning, försäljning och support sker utifrån huvudkontoret i Malmö.