Compare-IT Nordic AB: Compare-IT ställer ut och VD Henrik Jarl talar på fastighetsmässa

Compare-IT deltar och ställer ut på Fastighetsvärldens stora event den 9 november i Bryggarsalen, Stockholm. Dessutom anlitas bolagets VD Henrik Jarl som talare på eventet.

På eventet kommer Henrik Jarl att berätta om hur Compare-IT tillför värde till fastigheter och varför tillväxt och SaaS är viktiga delar för bolaget. Bolaget kommer också ha en monter och personal på plats för att berätta mer om företaget och nå befintliga och nya kunder.

För ytterligare information:

Henrik Jarl

VD, Compare-IT Nordic AB

Telefon: 076762 13 46

E-post: henrik.jarl@compare-it.se

Om Compare-IT

Compare-IT är ett teknikbolag inom digitalisering av fastigheter och boende. Grunden i bolagets SaaS-erbjudande är en digital boendeplattform och app som används av bostadsutvecklare, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Plattformen och appen täcker en mängd olika tillämpningar som t.ex kommunikationsmodul, smarta hem, tillval, bopärm, ärendehantering och bokningsverktyg.