Compare-IT Nordic AB: Beslut om återbetalning av omställningsstöd

Compare-IT har fått beslut från Skatteverket att Bolaget ska återbetala hela omställningsstödet, som bolaget erhållit under pandemin. Det totala beloppet som ska återbetalas är 1 191 661 kr.

Bolaget kommer nu att utvärdera hur man ska hantera frågan.

För ytterligare information:

Henrik Jarl

VD, Compare-IT Nordic AB

Telefon: 076762 13 46

E-post: henrik.jarl@compare-it.se

Leif Liljebrunn

Styrelseordförande, Compare-IT Nordic AB

Telefon: 0708 458 052

E-post: leif.liljebrunn@gmail.com

Om Compare-IT

Compare-IT är ett teknikbolag inom digitalisering av fastigheter och boende. Grunden i bolagets SaaS-erbjudande är en digital boendeplattform och app som används av bostadsutvecklare, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Plattformen och appen täcker en mängd olika tillämpningar som t.ex kommunikationsmodul, smarta hem, tillval, bopärm, ärendehantering och bokningsverktyg.

Denna information är information som Compare-IT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juni 2022 kl. 14.10