Claes Persson intervjuas hos Nyhetsbyrån Direkt om Gigger Groups förvärvsplaner av influencer marketingföretaget CUBE och om Gigger Groups fortsatta tillväxtresa

Hör Claes Persson, t.f. VD Gigger Group, berätta om varför Gigger Group väljer att ingå intentionsavtal i syfte att förvärva CUBE ("WeAreCube") som är ett av Nordens största och marknadsledande influencer marketingföretag och hur han ser på Gigger Groups fortsatta tillväxtresa.Länk till intervjun: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/KtbxLthRZDNXqgBHVRDLbfvsjXZzkCwTdB?projector=1    

Bild: Övre rad: Christoffer Bergmann, COO CUBE / Rasmus Kolbe, Creative Director CUBE / Olof Lindblom, Group CEO CUBE

Nedre rad: Pernille Lotus, CEO CUBE DK / Claes Persson, CEO Gigger Group 

 

Claes Persson intervjuas hos Nyhetsbyrån Direkt av KG Rickhamre, Senior PR & Kommunikationsexpert på Coast Communications. KG Rickhamre har bland annat en bakgrund som ekonomi och nyhetskorrespondent med stationering under ett flertal år i Bryssel för SVT och som finans och utrikeskorrespondent i London och Bryssel för Dow Jones Financial Television.

För mer information, vänligen kontakta:

Gigger Group AB

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: + 46 722 95 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se                 

www.gigger.group 

 

Gigger Group AB

Claes Persson, t.f. VD

Telefon: + 46 722 24 70 50

E-post: claes.persson@gigger.se

www.gigger.group

 

Om Gigger Group AB

Gigger Group AB är ett marknadsnoterat bolag med offensiv strategi att äga, förvalta och förädla Saas-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen.