Christian Herrmann, CTO i Zesec, ökar sitt ägande i bolaget

Christian Herrmann, CTO i Zesec, ÖKAR SITT ÄGANDE I BOLAGET.

CHRISTIAN HERRMANN, CTO I ZESEC, ÖKAR SITT ÄGANDE I BOLAGET

Christian Herrmann, CTO i Zesec, ÖKAR SITT ÄGANDE I BOLAGET.

Under perioden 31 augusti till och med 3 september ökade Christian Herrmann, CTO i Zesec, sitt ägande i bolaget genom förvärv av aktier på marknaden. Totalt förvärvades 21 538 aktier till ett värde av 143 255 TSEK. Efter förvärvet äger Herrmann 40 161 aktier, vilket motsvarar 0,39% av kapitalet (tidigare 0,18%)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Gilborne, VD på Zesec of Sweden (publ)
mg@zesec.com
+46 70 375 40 74

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM Christian Herrmann CTO i Zesec okar sitt agande i bolaget.pdf

Om Zesec
Med Zesec flyttar nycklarna in i mobilen, vilket gör att du inte behöver vara fysiskt på plats för att öppna dörren, ha nyckeln med dig eller släppas in av någon via porttelefon. Med vår plattform ska vi underlätta för alla som behöver en nyckel till en dörr utan att behöva åka omvägar som i sin tur leder till trängsel i trafiken och onödigt utsläpp i städerna.