Cereno Scientific publicerar årsredovisning för 2020 på bolagets webbplats och bekräftar digital årsstämma

Cereno Scientific meddelade idag att årsredovisningen för 2020 är publicerad på bolagets webbplats, www.cerenoscientific.se. Bolagets styrelse har även beslutat att årsstämman 2021 kommer att hållas digitalt med anledning av covid-19.

Cerenos årsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats på både svenska och engelska.

Årsstämman 2021 kommer uteslutande att hållas digitalt, med stöd av de tillfälliga regler som gäller under rådande covid-19-pandemi. Deltagande vid årsstämman kommer att ske genom att använda ett digitalt poströstningsformulär. Kallelse och övriga stämmohandlingar inför årsstämman den 9 juni 2021 kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats senast två veckor innan.

 

För mer information, kontakta:
Daniel Brodén, CFO
Tel: +46 768 66 77 87
E-mail: info@cerenoscientific.com
www.cerenoscientific.se

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific är ett biotechbolag i klinisk fas inom kardiovaskulära sjukdomar. Den längst framskridna läkemedelskandidaten, CS1, är en Fas II-kandidat under utveckling för behandling av sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH) och trombosindikationer. CS1 är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) som verkar som en epigenetisk modulator med anti-trombotiska, anti-inflammatoriska, anti-fibrotiska och tryckreducerande egenskaper, alla relevanta för PAH. CS1s epigenetiska mekanism är ett helt nytt behandlingssätt för kardiovaskulära sjukdomar. En klinisk fas II-studie för CS1 i PAH förväntas att initieras i september 2021 under den US FDA beviljade särläkemedelsstatusen (ODD). Dessutom har Cereno två lovande prekliniska utvecklingsprogram som är inriktade mot behandling av kardiovaskulära sjukdomar. Bolaget är beläget i AstraZenecas BioVenture Hub i Sverige och har ett amerikanskt dotterbolag Cereno Scientific Inc. med kontor på Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA. Cereno är noterat på den svenska Spotlight Stock Market (CRNO B). Mer information på www.cerenoscientific.se.