Cereno Scientific – ny styrelseledamot föreslås för att stärka kompetens inom strategi och finansiering

Cereno Scientific meddelade idag att Rein Piir föreslås som ny styrelseledamot till bolagets styrelse. Reins erfarenhet inom strategi, finansiering och investerarrelationer kommer att bidra till breddad kompetens i bolagets styrelse. Beslut om inval av ny styrelseledamot kommer att ske på bolagets årsstämma den 9 juni 2021.

"Cereno står inför spännande och viktiga utmaningar med både kliniskt Fas II-program och två prekliniska program inom kardiovaskulära sjukdomar. Vi ser framemot att få ta del av Reins långa erfarenhet av strategi- och finansieringsarbete, med brett nätverk i Norden och USA, och tror att han kommer att ha ett betydande bidrag till Cerenos vidare bolagsutveckling", säger Catharina Bäärnhielm, styrelseordförande på Cereno Scientific.

"Det skall bli roligt att få arbeta med Cereno, ett bolag med stark förankring och kunskap kring utvecklingen av nya koncept för behandlingen av kardiovaskulära sjukdomar. Bolaget är i ett spännande skede, både det kliniska och de prekliniska projekten kommer att visa den fortsatta vägen fram för bolagets utveckling. Jag ser fram emot att kunna bidra med mina erfarenheter för att stödja en fortsatt positiv utveckling för Cereno", säger Rein Piir.

Rein Piir, född 1958, har många års erfarenhet av företags- och förvärvsanalys, kapitalmarknadsfrågor, investerarrelationer och allians management mot globala bolag. Han ger även rådgivning till börsnoterade life sciencebolag inom affärsplanering, strategiutveckling, finansiering och transaktioner. Tidigare har han varit analyschef på bland annat Carnegie Investment Bank, CFO/Head of Investor Relations på börsnoterade Medivir och revisor på PricewaterhouseCoopers. Pågående styrelseuppdrag inkluderar IRLAB Sweden.

Cerenos årsstämma 2021 kommer uteslutande att hållas digitalt, med stöd av de tillfälliga regler som gäller under rådande covid-19-pandemi. Deltagande vid årsstämman kommer att ske genom att använda ett digitalt poströstningsformulär. Kallelse och övriga stämmohandlingar inför årsstämman den 9 juni 2021 kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats senast tre veckor innan.

 

För mer information, kontakta:
Catharina Bäärnhielm
E-mail: catharina.baarnhielm@cerenoscientific.com

Daniel Brodén, CFO
Tel: +46 768 66 77 87
E-mail: info@cerenoscientific.com
www.cerenoscientific.se

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific är ett biotechbolag i klinisk fas inom kardiovaskulära sjukdomar. Den längst framskridna läkemedelskandidaten, CS1, är en Fas II-kandidat under utveckling för behandling av sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH) och trombosindikationer. CS1 är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) som verkar som en epigenetisk modulator med anti-trombotiska, anti-inflammatoriska, anti-fibrotiska och tryckreducerande egenskaper, alla relevanta för PAH. CS1s epigenetiska mekanism är ett helt nytt behandlingssätt för kardiovaskulära sjukdomar. En klinisk fas II-studie för CS1 i PAH förväntas att initieras i september 2021 under den US FDA beviljade särläkemedelsstatusen (ODD). Dessutom har Cereno två lovande prekliniska utvecklingsprogram som är inriktade mot behandling av kardiovaskulära sjukdomar. Bolaget är beläget i AstraZenecas BioVenture Hub i Sverige och har ett amerikanskt dotterbolag Cereno Scientific Inc. med kontor på Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA. Cereno är noterat på den svenska Spotlight Stock Market (CRNO B). Mer information på www.cerenoscientific.se.