Cereno Scientific ingår avtal med University of Michigan för att ta prekliniska kandidaten CS585 in i klinisk fas

Cereno Scientific meddelade idag att ett samarbetsavtal för det fulla prekliniska utvecklingsprogrammet för den nya läkemedelskandidaten CS585 har undertecknats med University of Michigan. Avtalet omfattar utveckling av CS585 fram till ett klinisk Fas I-program. Arbetet som även kommer ligga till grund för ansökan till att starta kliniska studier kommer att genomföras vid University of Michigan, ett topprankat offentligt forskningsuniversitet i USA med ett omfattande erfarenhet av framgångsrika samarbeten med industrin. CS585 är under utveckling inom kardiovaskulära sjukdomar.

"Den prekliniska utvecklingen med CS585 kommer att starta omedelbart under ledning av Dr. Michael Holinstat. Vi är glada över att arbeta tillsammans med en forskningsgrupp av denna kaliber och vi ser en positiv resa framöver för både CS585 och Cereno", säger Sten R. Sörensen, VD på Cereno Scientific.

Den prekliniska läkemedelskandidaten CS585 är en liten molekyl (small molecule), en analog till den endogena metaboliten 12-HETrE. Det är en stabil, selektiv och potent IP (prostacyklin) receptoragonist som har demonstrerat potential att markant kunna förbättra behandlingar inom utvalda kardiovaskulära sjukdomar genom initiala in vivo-djurmodeller.

"Min forskningsgrupp och jag ser fram emot att fortsätta med ett prekliniskt utvecklingsprogram för CS585 tillsammans med Cereno. Läkemedelskandidaten har redan försett oss med lovande data", säger Dr. Michael Holinstat PhD, FAHA, Avdelningen för Farmakologi, Intern Medicin (Avdelningen för Kardiovaskulär Medicin), och Vaskulär Kirurgi vid University of Michigan Medical School.

University of Michigan är ett topprankat offentligt forskningsuniversitet med en av de största årliga akademiska forskningsbudgetarna av alla universitet i USA. Över 1,6 miljarder USD spenderas varje år på forskning och utveckling över den 2,8 miljoner kvadratmeter stora laboratorieområdet. Universitetet har 6 200 fakultetsmedlemmar och cirka 38 000 anställda.

I mars så meddelade Cereno att denna prekliniska läkemedelkandidat erhölls genom ett optionsavtal med University of Michigan, vilket ger Cereno exklusiva rättigheter till att utvärdera dess kliniska värde och marknadspotential. Om utvärderingen genom det prekliniska programmet är framgångsrikt kommer Cereno kunna utöva sin rätt att exklusivt in-licensiera substansen för vidare klinisk utveckling och kommersialisering. Cereno kommer att dela mer detaljer om CS585 programmet utefter att det utvecklas under kommande 24 månader.

 

För mer information, kontakta:
Daniel Brodén, CFO
Tel: +46 768 66 77 87
E-mail: info@cerenoscientific.com
www.cerenoscientific.se

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific är ett biotechbolag i klinisk fas inom kardiovaskulära sjukdomar. Den längst framskridna läkemedelskandidaten, CS1, är en Fas II-kandidat under utveckling för behandling av sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH) och trombosindikationer. CS1 är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) som verkar som en epigenetisk modulator med anti-trombotiska, anti-inflammatoriska, anti-fibrotiska och tryckreducerande egenskaper, alla relevant för PAH. CS1s epigenetiska mekanism är ett helt nytt behandlingssätt för kardiovaskulära sjukdomar. En klinisk fas II-studie för CS1 i PAH förväntas att initieras i september 2021 under den US FDA beviljade särläkemedelsstatusen (ODD). Dessutom har Cereno två lovande prekliniska utvecklingsprogram som är inriktade mot behandling av kardiovaskulära sjukdomar. Bolaget är beläget i AstraZenecas BioVenture Hub i Sverige och har ett amerikanskt dotterbolag Cereno Scientific Inc. med kontor på Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA. Cereno är noterat på den svenska Spotlight Stock Market (CRNO B). Mer information på www.cerenoscientific.se.