Cereno Scientific förlänger prekliniskt utvecklingsavtal med University of Michigan för att ta CS014 in i klinisk fas

Cereno Scientific meddelade idag att samarbetsavtalet för CS014 med University of Michigan kommer att förlängas till att inkludera ett fullt prekliniskt utvecklingsprogram. Målet med det undertecknade utvecklingsavtalet är att ta CS014 in i ett kliniskt Fas I-program. Arbetet som omfattar alla delar som krävs för att starta kliniska studier i USA kommer att genomföras vid University of Michigan, ett topprankat offentligt forskningsuniversitet i USA med ett omfattande erfarenhet av framgångsrika samarbeten med industrin. CS014 är under utveckling inom kardiovaskulära sjukdomar.

"Vi började arbeta med Dr. Michael Holinstat och hans forskningsgrupp vid University of Michigan för ungefär ett år sedan. De lovande resultaten från initiala djurstudier med CS014 gjorde beslutet att förlänga samarbetet till ett fullt prekliniskt program enkelt", säger Sten R. Sörensen, VD på Cereno Scientific.

Det prekliniska programmet CS014 förvärvades från Emeriti Bio i mars 2019 och har sedan dess utvecklats tillsammans av Cereno och Emeriti Bio. Ett samarbete med University of Michigan under Dr. Michael Holinstat startade i mars 2020 och innefattade studier som syftade till att utvärdera vilken substans i programmet som hade den högsta potential att lyckas, genom användning av både in vitro- och in vivo-modeller.

"Jag är nöjd över att fortsätta arbetet med CS014 och Cereno. Resultaten från de initiala studierna visar lovande potential för programmet och vi ser fram emot att fullt ut definiera och dokumentera CS014 i ett prekliniskt program,", säger Dr. Michael Holinstat PhD, FAHA, Avdelningen för Farmakologi, Intern Medicin (Avdelningen för Kardiovaskulär Medicin), och Vaskulär Kirurgi vid University of Michigan Medical School.

University of Michigan är ett topprankat offentligt forskningsuniversitet med en av de största årliga akademiska forskningsbudgetarna av alla universitet i USA. Över 1,6 miljarder USD spenderas varje år på forskning och utveckling över den 2,8 miljoner kvadratmeter stora laboratorieområdet. Universitetet har 6 200 fakultetsmedlemmar och cirka 38 000 anställda.

Cereno har nu två pågående prekliniska program löpande i parallell, C585 och CS014, med mål att uppnå kraven för att kunna starta första studier i människa, kliniska Fas I-studier. Mer detaljer om båda prekliniska program kommer att delas under utvecklingsprogrammens kommande 24 månader.

 

För mer information, kontakta:
Daniel Brodén, CFO
Tel: +46 768 66 77 87
E-mail: info@cerenoscientific.com
www.cerenoscientific.se

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific är ett biotechbolag i klinisk fas inom kardiovaskulära sjukdomar. Den längst framskridna läkemedelskandidaten, CS1, är en Fas II-kandidat under utveckling för behandling av sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH) och trombosindikationer. CS1 är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) som verkar som en epigenetisk modulator med anti-trombotiska, anti-inflammatoriska, anti-fibrotiska och tryckreducerande egenskaper, alla relevanta för PAH. CS1s epigenetiska mekanism är ett helt nytt behandlingssätt för kardiovaskulära sjukdomar. En klinisk fas II-studie för CS1 i PAH förväntas att initieras i september 2021 under den US FDA beviljade särläkemedelsstatusen (ODD). Dessutom har Cereno två lovande prekliniska utvecklingsprogram som är inriktade mot behandling av kardiovaskulära sjukdomar. Bolaget är beläget i AstraZenecas BioVenture Hub i Sverige och har ett amerikanskt dotterbolag Cereno Scientific Inc. med kontor på Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA. Cereno är noterat på den svenska Spotlight Stock Market (CRNO B). Mer information på www.cerenoscientific.se.