Cereno Scientific expanderar samarbete med Dr Michael Holinstat som Director av Translational Research

Cereno Scientific meddelade idag att Dr Michael Holinstat, PhD, FAHA, tar rollen som Director of Translational Research på Cereno. Den tillsatta positionen betonar ytterligare vikten av Cerenos utveckling i tidig fas för vilken Dr Holinstat leder de två nuvarande prekliniska programmen vid University of Michigan. Expansionen av Cereno-teamet tillför kompetens och säkrar kunskap som är viktig för bolagets portföljutveckling.

"Vi är glada över att Dr Michael Holinstat ansluter sig till Cereno för att leda vår utveckling i preklinisk fas. Han har lång erfarenhet av tidig utveckling av läkemedel, särskilt inom hjärt-kärlsjukdomar", säger Sten R. Sörensen, VD på Cereno Scientific.

"Jag ser fram emot att arbeta närmare Cereno-teamet och deras tidiga utvecklingstillgångar. Med min erfarenhet inom hjärt-kärlsjukdomar och nätverk hoppas jag att jag positivt kan bidra till Cerenos portföljutveckling", säger Dr Michael Holinstat.

Dr Michael Holinstat erhöll sin doktorsexamen i farmakologi från University of Illinois i Chicago och genomförde postdoktorsutbildning vid Vanderbilt University i Nashville. Hans forskningsområden har bland annat inkluderat trombos, farmakologi och hematologi. Dr Holinstat är lektor i farmakologi och leder de translationella programmen i läkemedelsutveckling inom hemostas och trombos vid avdelningen för farmakologi vid University of Michigan. Dr Holinstat har byggt ett "state of the art"-laboratorium för att undersöka olika farmakologiska principers effekter på trombocyter och koagulation både in vitro och in vivo.

Dr Holinstats primära anställning är som lektor vid institutionen för farmakologi, internmedicin (avdelningen för kardiovaskulär medicin) och kärlkirurgi vid University of Michigan Medical School.

 

För mer information, kontakta:
Daniel Brodén, CFO
Tel: +46 768 66 77 87
E-mail: info@cerenoscientific.com
www.cerenoscientific.se

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific är ett biotechbolag i klinisk fas inom kardiovaskulära sjukdomar. Den längst framskridna läkemedelskandidaten, CS1, är en Fas II-kandidat under utveckling för behandling av sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH) och trombosindikationer. CS1 är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) som verkar som en epigenetisk modulator med anti-trombotiska, anti-inflammatoriska, anti-fibrotiska och tryckreducerande egenskaper, alla relevanta för PAH. CS1s epigenetiska mekanism är ett helt nytt behandlingssätt för kardiovaskulära sjukdomar. En klinisk fas II-studie för CS1 i PAH förväntas att initieras i september 2021 under den US FDA beviljade särläkemedelsstatusen (ODD). Dessutom har Cereno två lovande prekliniska utvecklingsprogram som är inriktade mot behandling av kardiovaskulära sjukdomar. Bolaget är beläget i AstraZenecas BioVenture Hub i Sverige och har ett amerikanskt dotterbolag Cereno Scientific Inc. med kontor på Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA. Cereno är noterat på den svenska Spotlight Stock Market (CRNO B). Mer information på www.cerenoscientific.se.