Cereno Scientific erhåller patentskydd på stora marknaden Japan för Fas 2-kandidaten CS

 Cereno Scientific meddelade idag att läkemedelskandidaten CS1 har erhållit stärkt patentskydd i Japan, en av världens största läkemedelsmarknader. Patentskyddet för CS1s andra patentfamilj täcker nu huvudmarknaderna tillsammans med de tidigare beviljade marknaderna USA och Ryssland samt nu Japan. Detta är det senaste tillskottet till den växande patentportföljen som säkrar Cerenos tillgångar och stärker den kommersiella positioneringen. 

"Japan är en av världen största läkemedelsmarknader, endast efter USA och marginellt Kina. Patentskyddet för CS1 som täcker nu två av de viktigaste globala marknaderna är en attraktiv patentposition inför framtida utveckling", säger Sten R. Sörensen, VD på Cereno Scientific.

Patentet beviljat i Japan är del av Cerenos andra patentfamilj som är kopplad till läkemedelskandidaten CS1. Patentet har titeln `Valproic acid for the treatment or prevention of pathological conditions associated with excess fibrin deposition and/or thrombus formation', med patentnummer JP6787901. Patentet kommer vara giltigt till 2035 med möjlighet till förlängning om ytterligare totalt fem år.

Förberedelser för en Fas II-studie med läkemedelskandidaten CS1 för den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH) pågår. En avsiktsförklaring med den globala kontraktsforskningsorganisationen Worldwide Clinical Trials har tecknats och samarbetet startade i januari. Studien förväntas att kunna initieras under mitten på 2021.

 

För mer information, kontakta:
Daniel Brodén, CFO
Tel: +46 768 66 77 87
E-mail: info@cerenoscientific.com
www.cerenoscientific.se

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific är ett ledande biotechbolag inom kardiovaskulär epigenetisk modulering. Den längframskridna läkemedelskandidaten, CS1, är en Fas II-kandidat under utveckling för behandling av sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH) och trombosindikationer. CS1 är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) som verkar som en epigenetisk modulator med anti-trombotiska, anti-inflammatoriska, anti-fibrotiska och tryckreducerande egenskaper, alla relevant för PAH. CS1s epigenetiska mekanism uttrycks genom histondeacetylas (HDAC) hämning, ett helt nytt behandlingssätt för kardiovaskulära sjukdomar. En klinisk fas II-studie för CS1 i PAH förväntas att initieras under mitten på 2021 under den US FDA beviljade särläkemedelsstatusen (ODD). Dessutom har Cereno ett prekliniskt utvecklingsprogram av HDAC-hämmare som är inriktat mot att behandling av kardiovaskulära sjukdomar. Bolaget är beläget i AstraZenecas BioVenture Hub i Sverige och har det amerikanska dotterbolaget Cereno Scientific Inc. med kontor i Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA. Cereno är noterat på den Svenska Spotlight Stock Market (CRNO B). Mer information på www.cerenoscientific.se.