Brilliant Future – Mot ett bättre halvår – Mangold Insight Analys

Kund- och medarbetsundersökningsbolaget Brilliant Future har haft ett utmanade kvartal. Brilliant befinner sig i en transformativ period där verksamheten ska ställas om till ett SaaS-bolag samtidigt som avknoppning från moderbolaget, Wise Group, medför tillfälliga kostnader. Trots det redovisade bolaget en ökning i fakturerad försäljning om 3,6 procent mot samma kvartal året innan och en ökning med 8,7 procent för halvåret. 

Brilliants försäljning har historiskt följt en trend där det fjärde kvartalet präglas av ett högt försäljningstempo med många leveranser till kund. Förutsättningarna för att uppnå en ökad försäljning under det andra halvan av året bedöms därmed som goda. Bolaget har även etablerat sig som en självständig aktör och kan nu lägga mer tid på försäljning. Mangold ser därför ingen anledningen att justera försäljningsprognoserna.

Mangold har valt att justera upp kostnader för kommande kvartal utifrån siffrorna i det andra kvartalet. Riktkursen revideras från 20,50 till 18,50 på 12 månaders sikt, motsvarande en uppsida om 35 procent från dagens kurs. Rekommendationen är fortsatt Köp.