Brilliant Future – Briljanta möjligheter – Mangold Insight Analys

Mangold uppdaterar Brilliant Future, utvecklaren av kund- och medarbetarundersökningsplattformar. Brilliant har redovisat en ökande nettoomsättning med 6,6 procent under 2021. De årligen återkommande intäkterna ("ARR") uppgick vid utgången av det fjärde kvartalet till 44,3 miljoner kronor, en ökning med 10,6 procent mot det tredje kvartalet samma år. Sedan första mätningen under det första kvartalet 2021 har ARR ökat med 22 procent. Det i sin tur visar att Brilliant Futures omställning mot ett renodlat SaaS-bolag är på god väg där bolaget följer sitt mål om skapandet av en skalbar affärsmodell.

Brilliant Future har ingått avtal med Sveriges kommuner och regioner ("SKR") för en nationell servicemätning som kan omfatta 290 kommuner. Bolaget har idag 37 kommuner som abonnemangskunder där åtta tillkom under 2021. Mangold ser steget mot den offentliga sektorn som positivt och en god grund för ökad lönsamhet.
Mangold justerar prognoserna vilket motiveras av en lägre försäljning än väntat samt ökade personalkostnader. Den reviderade riktkursen sätts till 17,72 kronor (18,50 kronor), motsvarande en uppsida om 108 procent. Mangold ser tillväxtpotential i Brilliant Future då bolaget utvecklat sin SaaS-plattform till att omfatta hela bolagets kundgrupp. Det i sin tur väntas öka intäkterna.