Brilliant Future AB (Publ): Ulrika Jonsson utsedd till ny VD

Styrelsen för Brilliant Future AB har idag beslutat att utse Ulrika Jonsson till ny VD. Hon tillträder sin befattning omgående. Beslutet är en följd av att nuvarande VD Andreas Ferm meddelat styrelsen att han vill avsluta sin anställning.

BRILLIANT FUTURE AB (PUBL): ULRIKA JONSSON UTSEDD TILL NY VD

Styrelsen för Brilliant Future AB har idag beslutat att utse Ulrika Jonsson till ny VD. Hon tillträder sin befattning omgående. Beslutet är en följd av att nuvarande VD Andreas Ferm meddelat styrelsen att han vill avsluta sin anställning.

Ulrika Jonsson anställdes på Brilliant Future AB i januari 2020 och hade under två år rollen som "Chief Marketing and Business Development Officer". Den 11 januari i år utsågs hon till tillförordnad VD då VD Andreas Ferm på grund av sjukdom i familjen önskade tjänstledigt från sin roll.

"Styrelsen vill först och främst tacka Andreas för det utmärkta arbete han gjort med att transformera Brilliant Future från ett dotterbolag i Wise Group-koncernen till ett börsnoterat bolag med teknik, produkter och medarbetare av mycket hög klass.

Att Ulrika Jonsson nu utses till VD är en naturlig följd av det arbete hon har utfört sedan hon tillträdde befattningen som tillförordnad VD. Styrelsen är övertygad om att Ulrika besitter de kompetenser och ledaregenskaper som behövs för att ta bolaget till lönsamhet och med tiden nå de finansiella mål som är uppställda för verksamheten", säger Erik Mitteregger, styrelseordförande i Brilliant Future AB.

 

För ytterligare information kontakta:
Erik Mitteregger, styrelsens ordförande

Tel: 070 600 4484

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser, telefon +46 8 503 01 550, e-post: ca@mangold.se, www.mangold.se

Denna information är sådan information som Brilliant Future AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2022 kl 08:00.

Om Brilliant Future
Brilliant är en av marknadens främsta datadrivna undersöknings- och actionplattformar för kund- och medarbetarupplevelser. Med 20-års erfarenhet och 90 anställda förser vi kunder i mer än 50 länder med agerbara insikter kring människor som utgör deras affär. Våra insikter frigör mänsklig potential som hjälper organisationer att driva förändring, engagemang och resultat. Bolagets aktie (BRILL) är noterat på Stockholmsbörsen Nasdaq First North Growth Market. www.brilliantfuture.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Brilliant-Future-AB-Publ-Ulrika-Jonsson-utsedd-till-ny-VD.pdf