Brilliant Future AB (Publ) offentliggör årsredovisning 2021

BRILLIANT FUTURE AB (PUBL) OFFENTLIGGÖR ÅRSREDOVISNING 2021

Brilliant Future's årsredovisning 2021 har idag publicerats på Brilliant Future's hemsida.

https://investor.brilliantfuture.se/finansiella-rapporter/

Räkenskapsåret avser perioden 1 januari - 31 december 2021.

För ytterligare information kontakta

Ulrika Jonsson, tf VD
Tel: +46 73 408 27 05
E-post: ulrika.jonsson@brilliantfuture.se

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 503 01 550, mejl: ca@mangold.se, www.mangold.se

Denna information är sådan information som Brilliant Future AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2022 kl 15:00.

Brilliant är en av marknadens främsta datadrivna undersöknings- och actionplattformar för kund- och medarbetarupplevelser. Med 20-års erfarenhet och 90 anställda förser vi kunder i mer än 50 länder med agerbara insikter kring människor som utgör deras affär. Våra insikter frigör mänsklig potential som hjälper organisationer att driva förändring, engagemang och resultat. Bolagets aktie (BRILL) är noterat på Stockholmsbörsen Nasdaq First North Growth Market.

 www.brilliantfuture.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Brilliant-Future-AB-Publ-PM-rsredovisning-2021.pdf
Brilliant-Future-AB-Arsredovisning-2021.pdf