Brilliant Future AB (Publ): Fakturerad försäljning och ARR Q3 2021

Fakturerad försäljning uppgick i Q3 2021 till 19 730 TSEK (16 883) vilket motsvarar en ökning från föregående år med 16,9 %. Årligen återkommande abonnemangsintäkter (ARR) uppgick vid utgången av Q3 till 40 065 TSEK (37 670) vilket motsvarar en ökning med 6,4 % mot föregående kvartal.

BRILLIANT FUTURE AB (PUBL): FAKTURERAD FÖRSÄLJNING OCH ARR Q3 2021

Fakturerad försäljning uppgick i Q3 2021 till 19 730 TSEK (16 883) vilket motsvarar en ökning från föregående år med 16,9 %. Årligen återkommande abonnemangsintäkter (ARR) uppgick vid utgången av Q3 till 40 065 TSEK (37 670) vilket motsvarar en ökning med 6,4 % mot föregående kvartal.

"Tack vare våra engagerade medarbetares insatser levererar vi ännu ett kvartal med god tillväxt i både fakturerad försäljning och ARR. Det är glädjande att se att vårt SaaS erbjudande för kund- och medarbetarupplevelser tydligt efterfrågas av både befintliga och nya kunder" säger Brilliant Futures VD Andreas Ferm.

Fakturerad försäljning och ARR kommer framgent att redovisas så snart de är fastställda efter kvartalsslut vilket normalt sker inom 5 arbetsdagar. Kvartalsrapporten i sin helhet presenteras enligt vår finansiella kalender: https://investor.brilliantfuture.se/finansiell-kalender/

Andreas Ferm, VD
Tel: +46 70 587 97 50
E-post: andreas.ferm@brilliantfuture.se

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 503 01 550, mejl: ca@mangold.se, www.mangold.se

Denna information är sådan information som Brilliant Future AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 oktober 2021 kl 12:00.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-fakturerad-forsaljning-och-ARR-Q3-2021.pdf

Brilliant är en av marknadens främsta datadrivna undersöknings- och actionplattformar för kund- och medarbetarupplevelser. Med 20-års erfarenhet och 90 anställda förser vi kunder i mer än 50 länder med agerbara insikter kring människor som utgör deras affär. Våra insikter frigör mänsklig potential som hjälper organisationer att driva förändring, engagemang och resultat. Läs mer på www.brilliantfuture.se