Brighter AB (publ): Skatteverket har beslutat att kräva återbetalning av Brighters dotterbolag Nectarine Health på cirka 4.4 MSEK

Brighter AB (Bolaget) meddelar idag att Skatteverket har beslutat att kräva återbetalning gällande avdrag för arbetsgivaravgifter under 2020 och 2021. Bolaget krävs att återbetala totalt 4 424 520 SEK.

I beslutet från Skatteverket framgår att Skatteverket inte medger avdrag för forskning och utveckling (FOU)  i arbetsgivardeklarationer där Bolaget gjort avdrag för arbetsgivaravgifter gällande anställda som arbetar med FOU.

Nectarine Health ledning och styrelse har diskuterat med jurister samt med Skatteverkets handläggare och anser att beslutet är felaktigt och kommer därför att begära omprövning.

"Bolaget anser att Nectarines Healths forskning och utvecklingsarbete bör falla under de regler som finns gällande FOU.  Vi kommer att att skicka in en mer utförlig beskrivning av hur vi arbetar med detta" säger Christer Trägårdh, styrelseordförande på Brighter AB och Nectarine Health.

Bolaget har i dagsläget ingen information om när beslut om omprövningen kommer att falla.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Investor Relations
IR@brighter.se

Certified Adviser
Brighters Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB

Om Brighter
Brighter är ett svenskt healthtech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar har utvecklats med en vision om att stärka och underlätta flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare - med målet att förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighters kvalitetsledningssystem är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.

För mer information, besök vår webbplats på www.brighter.se

Denna information är sådan information som Brighter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-09-14 19:45 CEST