Brighter AB (publ): Nya möjligheter för Brighter i Saudiarabien

Brighter AB (Publ) ("Brighter") meddelande idag att Communications and Information Technology Commission (CITC) har bjudit in Brighter att ansöka om deltagande i "Emerging Technologies Regulatory Sandbox" i Saudiarabien.

I linje med Saudiarabiens Vision 2030 har CITC lanserat "Emerging Technologies Regulatory Sandbox" för att stödja investerare och företag som är intresserade av landets växande teknikområden. Sandboxen syftar till att öka investeringar, främja innovation, upprätthålla ett effektivt konsumentskydd och uppmuntra introduktionen av nya produkter och tjänster på de saudiska marknaderna. Många regeringar världen över har lanserat denna typ av Sandbox som gör det möjligt för företag att påskynda testning av innovationer av framväxande teknologier i en skyddad miljö, och samtidigt i många fall även trygga regulatorisk säkerhet för teknik och tjänster.

Tillsynsmyndigheter letar efter sätt att hitta en balans mellan att möjliggöra tillväxt och driva konkurrens samtidigt som man säkrar medborgarnas välbefinnande och säkerhet.

"Det skulle vara mycket positivt för Brighter att delta i en begränsad testmiljö, som syftar till att undanröja de hinder för databehandling och dataroaming som har hindrat vår kommersialisering i Saudiarabien tidigare. För Brighter kan detta ge en oväntad öppning i ett land som, enligt Världshälsoorganisationen, rankas tvåa i Mellanöstern och sjunde i världen för diabetesprevalens." säger Erik Lissner, tillförordnad vd på Brighter AB.

Brighter har pågående diskussioner om potentiellt samarbete i Saudiarabien med både det saudiska hälsoministeriet och med olika hälsoinrättningar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Investor Relations
ir@brighter.se

Certified Adviser
Brighters Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB,
+46 8 52 77 5020, ca@mangold.se,www.mangold.se

Om Brighter
Brighter är ett svenskt healthtech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar har utvecklats med en vision om att stärka och underlätta flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare - med målet att förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighters kvalitetsledningssystem är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes Bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.

För mer information, besök vår webbplats på www.brighter.se