Brighter AB (publ): Kommersiell lansering av Brighters Actiste® inleds i Qatar

Brighter AB (Publ) (Bolaget) tillkännagav idag lanseringen och kommersiell tillgänglighet av sin Actiste®-tjänst, som syftar till att förbättra livskvaliteten för personer som lever med diabetes i Qatar.

Företagets distributör i Qatar - Al Danah Medical Company - har lagt en första beställning på ett litet antal Actiste®-enheter, som kommer att skickas till landet. Värdet på denna första order är inte betydande men förutom att vara de första Actiste®-enheterna som erbjuds diabetespatienter i Qatar, kommer dessa också att validera de processer som Brighter har på plats - hela vägen från produktion till slutanvändaren.

"Alla på Brighter är stolta över att kunna erbjuda våra lösningar till patienter som lever med diabetes. Förutom en enorm insats från Brighter-teamet är jag tacksam för det stöd vi har fått i processen från vår distributör, vilket har lett till denna milstolpe för bolaget", kommenterade Erik Lissner, tillförordnad VD för Brighter AB.

Företaget tror att Actiste®-lösningarna, som är registrerade för att användas av vuxna med diabetes, också i framtiden kan skapa nya möjligheter och värde för en bred grupp av intressenter: anhöriga, vårdgivare, myndigheter och regeringar, försäkringsbolag och arbetsgivare, läkemedelsindustrin, kliniska forskningsorganisationer och akademiska organisationer. Men för att säkra försäljning och framtida intäkter är samarbete med viktiga vårdgivare väsentligt.

"Vi ser tillgängligheten av Actiste®-tjänsten som ett viktigt framsteg för att möta de nuvarande kraven på ökad effektivitet och nya innovativa digitala lösningar. Både för personer som lever med diabetes och för hälso- och sjukvården som helhet, kommenterade Erik Lissner. "Nu måste vi fortsätta vårt försäljningsfokus och prata med vårdgivare, som kan validera, ordinera och förespråka Actiste®-tjänsten till patienter."

Företaget har också ett nära samarbete med sin distributör AlDanah som, när validering av produkten är gjord, kommer att kunna delta i offentliga upphandlingar.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Investor Relations,IR@brighter.se

Certified Adviser
Brighter's Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB,
+46 8 5277 5020, ca@mangold.se, www.mangold.se (http://www.eminova.se/).

Om Brighter AB (publ)
Brighter är ett svenskt healthtech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar har utvecklats med en vision om att stärka och underlätta flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare - med målet att förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.

För mer information, besök vår webbplats på www.brighter.se