Brighter AB (publ): Inbjudan till telefonkonferens i samband med Brighters Q1 rapport

Brighter AB (Publ)("Brighter" "Bolaget") meddelade idag att bolaget kommer att publicera sin Q1 rapport onsdagen den 4 maj 2022.

Medlemmar av Brighters team kommer att hålla en telefonkonferens (på svenska) för aktieägare, analytiker, och media onsdagen den 4 maj kl. 15.00 CET för att presentera resultatet. Efter presentationen följer en frågestund. Brighter uppmanar de som ämnar delta i konferenssamtalet att i förväg skicka frågor till ir@brighter.se.

Vi ser fram emot ert deltagande.
 

Telefonkonferens på svenska
För att ansluta, registrera dina uppgifter via registrerings länken nedan. När du har registrerat dig får du ett separat e-postmeddelande med dina uppringningsnummer och PIN-koder.

Datum/tid: 4 maj 2022, kl. 15.00 CET  
(Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien)

Registrering: Klicka här (https://event.loopup.com/SelfRegistration/registration.aspx?booking=OVzzOviNmSXkaI9wFd70109eAUe51gl4EvfgJo7YM3E=&b=2389e96d-457b-46a8-bebb-fec356d5b031) för att komma till registrering

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Investor Relations,IR@brighter.se

Certified Adviser
Brighter's Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, +46 (0)8 - 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se.

Om Brighter AB (publ)
Brighter är ett svenskt healthtech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar har utvecklats med en vision om att stärka och underlätta flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare - med målet att förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.

För mer information, besök vår webbplats på www.brighter.se