Brighter AB (publ): Första patienten rekryterad till Actiste®-studien i Storbritannien

Brighter AB (publ) ("Brighter") meddelar idag att den första patienten rekryterats och har börjat använda Actiste[®] i den[  ]kliniska forskningsstudie som genomförs i samarbete med Northern Care Alliance NHS Foundation Trust i den brittiska staden Salford. 

Patienten kommer att att använda Actiste[®] under de kommande sex månaderna för att kontrollera blodsocker och administrera insulin. Eftersom Actiste[® ]är en IoT-enhet registreras dessa data automatiskt och gör det möjligt för patienten att dela rapporten med det kliniska forskningsteamet på Salford Royal Hospital. Patienten kommer också att använda Companion appen för att få ytterligare insikter i sin dagliga diabeteshantering.

Senare i år kommer resultaten av hela studien,  35 patienter med insulinbehandlad typ 1-diabetes och 35 patienter med insulinbehandlad typ 2-diabetes, att analyseras så att resultaten kan delas med det internationella diabetessamfundet. Syftet med studien är att ytterligare verifiera potentiella fördelar med Actiste[®  ]vid behandling av insulinbehandlad diabetes typ 1 och typ 2 samt jämföra med standardvård..

"Det här är ännu en viktig milstolpe för Brighter, säger tillförordnad vd Erik Lissner. "Det är mycket viktigt att vi fortsätter att bygga upp evidens för att stödja de fördelar vi ser med  Actiste[®  ]för insulinbehandlad diabetes. Den här studien bidrar till det och kommer att användas som ett viktigt verktyg när vi snabbt går framåt i vår kommersialisering av Actiste[® ]Diabetes Management as a Service."

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Investor Relations
ir@brighter.se

Certified Adviser
Brighter's Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB,
+46 8 5277 5020, ca@mangold.se,www.mangold.se.

Om Brighter AB (publ)
Brighter är ett svenskt healthtech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar har utvecklats med en vision om att stärka och underlätta flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare - med målet att förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.

För mer information, besök vår webbplats på www.brighter.se