Brighter AB (publ): Första patienten har blivit ordinerad Actiste®-lösningen i Qatar

Brighter AB ("Brighter" eller "Bolaget") meddelade idag att den första Actiste®-lösningen har blivit ordinerad till en patient som lever med diabetes i Qatar.

Doktor Omar Mashhor på Future Medical Center i Qatar, som är den första läkaren att ordinera Actiste® till en patient, är optimistisk kring vad Brighter har att erbjuda, både vad gäller faktisk data från patienter samt andra unika funktioner:

"Jag är mycket glad över att börja använda Actiste® med mina patienter i Qatar och vara en av de första att ordinera lösningen i landet. Med en stark tro på hur innovativa teknologier inverkar på patienters följsamhet och livskvalitet, tror jag att Actiste® kommer att förse vårdpersonal med mycket viktiga verkliga data, inklusive den faktiska injicerade insulindosen, vilket är en unik egenskap hos Actiste®. Under de kommande månaderna kommer jag att arbeta nära Brighter för att skaffa erfarenhet och utforska alla fördelar som Actiste® kan ge mina patienter, min klinik och mig själv som läkare samt förhoppningsvis kunna publicera dess kliniska inverkan på diabeteshantering", säger Dr. Omar, endokrinolog på Future Medical Center, Qatar.

Att den första patienten blivit ordinerad Actiste® ses som en bekräftelse på att den första fasen av Brighters kommersialisering i landet har lyckats.

"Detta är ett stort steg i Brighters kommersialisering i Qatar och jag är verkligen tacksam för engagemanget från både vårdpersonal, vår distributör och våra anställda. Deras samarbete och stöd genom hela processen har lett oss till ännu en viktig milstolpe. Nu kommer vi fortsättningsvis fokusera främst på försäljning", säger Brighters VD Erik Lissner.

Brighter har ett nära samarbete med sin distributör Al Danah som, när validering av produkten är gjord, kommer att kunna delta i offentliga upphandlingar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Investor Relations
ir@brighter.se

Certified Adviser
Brighters Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB,
+46 8 52 77 5020, ca@mangold.se,www.mangold.se

Om Brighter
Brighter är ett svenskt healthtech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar har utvecklats med en vision om att stärka och underlätta flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare - med målet att förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighters kvalitetsledningssystem är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes Bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.

För mer information, besök vår webbplats på www.brighter.se