Brighter AB (publ): Brighters avtal med Erik Lissner som permanent VD är under förhandling och förväntas vara klart i slutet av juni

Brighter AB (Publ) meddelade den 17 januari 2022 att dess styrelse förlängde avtalet med Erik Lissner som tillförordnad VD för Brighter till den 15 juni 2022 och att en överenskommelse om fast anställning skulle träda i kraft därefter. 

Då kontraktsförhandlingarna har skjutits fram på grund av hög arbetsbelastning med fokus på kommersialiseringen i Qatar, årsstämman och den pågående teckningsperioden, kommer Lissner att fortsätta som tillförordnad VD tills kontraktet som permanent VD är undertecknat.

"Den här förseningen är bara en fråga om tid och prioriteringar. Våra diskussioner och förhandlingar är mycket positiva, och vi ser fram emot att förlänga kontraktet med Erik som permanent VD. Jag känner mig mycket trygg i att han tillsammans med teamet på Brighter kommer fortsätta att driva företaget mot nya milstolpar i både Qatar och andra nyckelmarknader." säger Christer Trägårdh, styrelseordförande i Brighter AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Investor Relations
ir@brighter.se

Certified Adviser
Brighters Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB,
+46 8 52 77 5020, ca@mangold.se, www.mangold.se

Om Brighter
Brighter är ett svenskt healthtech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar har utvecklats med en vision om att stärka och underlätta flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare - med målet att förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven