Brighter AB (publ): Brighter tecknar avsiktsavtal med Emirates Health Services i Förenade Arabemiraten

Brighter AB (Publ.) (Bolaget) meddelade idag att bolaget har undertecknat ett avsiktsavtal med Emirates Health Services (EHS) i Förenade Arabemiraten (UAE) med avsikt att gemensamt rulla ut en användarstudie med Actiste® Diabetes Management as a Service (ADMS).

Användarstudien förväntas involvera upp till hundra kliniskt diagnostiserade typ 2-diabetespatienter i området och patienterna kommer att använda ADMS under en period av 90 dagar.

Det primära syftet med användarstudien är att bekräfta positiva användarupplevelser från patienter och deras vårdgivare. Företaget ser också fram emot att diskutera den planerade utrullningen av lösningen i UAE med EHS.

För patienter som är inskrivna i pilotprojektet med ADMS ingår hemövervakning. Varje patient kommer att svara på ett frågeformulär vid början och slutförandet av projektet för att utvärdera deras erfarenhet av lösningen. Målet med utvärderingsprocessen är att bedöma ADMS jämfört med varje patients konventionella diabeteshantering. Dessutom kommer primärvårdscentraler och deras personal att fylla i motsvarande frågeformulär för att fastställa sin erfarenhet av ADMS.

"Vi  är mycket tacksamma för samarbetet med EHS och det förtroende de visat för våra lösningar. Detta har bidragit stort till att vi står där vi är idag. Studien och samarbetet  stödjer också våra planer på en kommande kommersialisering i Förenade Arabemiraten. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med EHS i detta projekt samt  behålla och arbeta vidare på en fortsatt framgångsrik relation därefter." säger Erik Lissner, tillförordnad vd för Brighter AB.

Användarstudien kommer att vara redo att starta när den slutliga projektdesignen har godkänts av båda parter.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Investor Relations,IR@brighter.se

Certified Adviser
Brighter's Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB
ca@mangold.se
+46 8 5277 5020

Om Brighter AB (publ)
Brighter är ett svenskt healthtech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar har utvecklats med en vision om att stärka och underlätta flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare - med målet att förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.

För mer information, besök vår webbplats på www.brighter.se

Om The Emirates Health Services (EHS)
EHS bildades med syftet att förbättra effektiviteten i den federala hälsosektorn i landet, genom att tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster och vidta förebyggande åtgärder och bekämpa epidemier och sjukdomar, samt uppnå en hållbar utveckling av hälso- och sjukvården.  EHS syftar också till att implementera strategiska policyer och standarder relaterade till den offentliga hälsosektorn och förebyggande vård som fastställts av ministeriet, och att föreslå lagstiftning relaterad till utvecklingen av den federala hälsosektorn i landet.

För mer information: https://www.ehs.gov.ae/en/home